Ett studenthem med anor

Waldenströmska studenthemmet (WS) är ett av många studenthem i Uppsala.

Det ägs av Stiftelsen Waldenströmska studenthemmet och har sedan starten 1919 varit och är ett kristet studenthem med ekumenisk bredd. Studenter med anknytning till kristna samfund ges viss förtur.

Huvudman med majoritet i stiftelsens styrelse är Svenska Missionskyrkan.